CE prezintă miercuri strategia pe 2021-2030 privind drepturile persoanelor cu handicap

0
69

Comisia Europeană prezintă miercuri Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), pentru a asigura participarea lor deplină în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevăd că egalitatea și nediscriminarea sunt pietrele de temelie ale politicilor UE.

Iar asta în condițiile în care, deși în deceniile din urmă s-au înregistrat progrese legate de accesul la asistență medicală, la educație, la ocuparea forței de muncă, la activitățile recreative și la participarea la viața politică, persistă multe obstacole.

”Noua strategie se bazează pe cea precedentă, și anume Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, și contribuie la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, care servește drept busolă politicilor sociale și în materie de ocupare a forței de muncă din Europa și cu privire la care Comisia va adopta un plan de acțiune în această săptămână. Strategia sprijină punerea în aplicare de către UE și a statelor sale membre a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la nivel UE și national”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Ad in title

”Eforturile noastre trebuie să se concentreze pe protejarea drepturilor persoanelor cu handicap, inclusiv în cadrul răspunsului la coronavirus. Persoanele cu handicap se numără printre categoriile cel mai puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19. Trebuie să depunem eforturi pentru a ne asigura că persoanele cu handicap își îmbunătățesc calitatea vieții și că drepturile lor sunt garantate!”, a declarat vicepreședintele pentru valori și transparență al CE, Vera Jourová.

La rândul său, comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a menționat: ”Încă de la începuturile sale, proiectul european s-a concentrat pe eliminarea barierelor, în concordanță cu viziunea privind o Uniune în diversitate. Cu toate acestea, multe persoane cu handicap încă se confruntă cu obstacole, de exemplu atunci când sunt în căutarea unui loc de muncă sau când utilizează un mijloc de transport în comun. (…) Persoanele cu handicap trebuie să poată participa în mod egal la toate domeniile vieții. O viață independentă, învățarea într-un mediu incluziv și munca conform unor standarde adecvate reprezintă condițiile pe care trebuie să le asigurăm tuturor cetățenilor pentru a le permite să prospere și să profite la maximum de viață.”

Potrivit CE, strategia pe zece ani prezintă inițiativele-cheie grupate în jurul a trei teme principale:

  • Drepturile existente în UE: Persoanele cu handicap au aceleași drepturi ca oricare alt cetățean al UE de a se muta în altă țară sau de a participa la viața politică. Pornind de la experiența acumulată în urma proiectului-pilot aflat actualmente în desfășurare în opt țări, până la sfârșitul anului 2023, Comisia Europeană va propune un card european pentru dizabilitate valabil în toate țările UE, care va facilita recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap între statele membre, ajutându-i pe cetățenii cu handicap să beneficieze de dreptul lor la libera circulație. De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a asigura participarea persoanelor cu handicap la procesul electoral în 2023.
  • O viață independentă și autonomie: Persoanele cu handicap au dreptul de a duce o viață independentă și de a alege unde și cu cine doresc să locuiască. Pentru a veni în sprijinul unei vieți independente și al includerii în comunitate, Comisia va elabora orientări și va lansa o inițiativă de îmbunătățire a serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap.
  • Nediscriminare și egalitate de șanse: Strategia urmărește să protejeze persoanele cu handicap de orice formă de discriminare și violență. De asemenea, printre scopurile sale se numără asigurarea egalității de șanse în toate privințele, precum și a accesului la justiție, educație, cultură, sport și turism. Trebuie garantat și accesul egal la toate serviciile de sănătate și la ocuparea forței de muncă.

Pe de altă parte, CE spune că va fi nevoie de un puternic angajament din partea tuturor statelor membre pentru ca strategia să își atingă obiectivele ambițioase.

De asemenea, Comisia va înființa Platforma pentru persoanele cu handicap, care va reuni autoritățile naționale responsabile cu punerea în aplicare a convenției, organizațiile persoanelor cu handicap și Comisia pentru a sprijini punerea în aplicare a strategiei și pentru a consolida cooperarea și schimbul de informații privind punerea în aplicare a convenției.

 

Articolul precedentCNAS va începe negocierile pentru contractul cost-volum privind tratamentul fără interferon al hepatitei C
Articolul următorCNAS: Proiectul noului Contract-cadru, în dezbatere publică