CE a prezentat orientări privind protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei

0
151

Comisia Europeană a prezentat orientări menite să asigure protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei de COVID-19.

Orientările se adresează autorităților naționale, inspectoratelor de muncă și partenerilor sociali, pentru a garanta drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri și pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri își cunosc drepturile.

“Lucrătorii sezonieri transfrontalieri beneficiază de o gamă largă de drepturi, însă, având în vedere caracterul temporar al activității lor, ei pot fi expuși într-o mai mare măsură la condiții de muncă și de trai precare. Pandemia de COVID-19 a conferit o mai mare vizibilitate acestor condiții și, în unele cazuri, le-a exacerbat. În unele cazuri, astfel de probleme pot crește riscul de apariție a focarelor de COVID-19”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat că „în fiecare an, sute de mii de lucrători sezonieri sprijină sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar și cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condițiile de trai și de muncă dificile cu care se confruntă acești lucrători. Acest aspect trebuie abordat. Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre și întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că își îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuși, vulnerabili.”

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor Uniunii în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, responsabilitatea pentru aplicarea lor corespunzătoare revine autorităților naționale. Prin urmare, sunt necesare măsuri adecvate în regim de urgență.

Orientările acoperă o serie de aspecte, cum ar fi:
• dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetățeni UE sau dacă vin din țări din afara UE
• condițiile de viață și de muncă adecvate, inclusiv distanțarea fizică și măsurile de igienă corespunzătoare
• informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor
• munca nedeclarată
• aspecte în materie de asigurări sociale

Acțiuni la nivel național

Orientările invită autoritățile naționale și partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor și de asigurare a respectării acestora. Ele includ recomandări concrete și sugestii privind activitățile care urmează să fie întreprinse la nivel național sau la nivelul UE, precum:
• lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri
• lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg
• invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici
• solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri

Acțiuni la nivelul UE

Comisia a planificat o serie de acțiuni menite să sporească protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri, printre care:
• un studiu menit să colecteze date privind munca sezonieră din interiorul UE și să identifice principalele provocări, inclusiv în ceea ce privește subcontractarea;
• o anchetă privind ocupațiile cu grad ridicat de risc, inclusiv privind lucrătorii sezonieri, efectuată de EU-OSHA în strânsă colaborare cu Comitetul inspectorilor de muncă principali;
• o campanie de sensibilizare care vizează sectoarele expuse într-o mai mare măsură muncii sezoniere, coordonată de ELA;
• o audiere cu partenerii sociali europeni cu privire la lucrătorii sezonieri;
• un studiu comparativ al analizelor efectuate în diferite state membre de către rețeaua de experți juridici în materie de liberă circulație și de coordonare a securității sociale (MoveS);
• acordarea de sprijin statelor membre prin intermediul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate și a campaniei # EU4FairWorwork4, pentru a încuraja o mai bună informare cu privire la drepturi și obligații în rândul lucrătorilor și al angajatorilor.

Orientările vin în contextul în care peste 17,6 milioane de cetățeni ai UE trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine.

Anumite sectoare ale economiei europene, în special sectorul agroalimentar și cel al turismului, depind de sprijinul lucrătorilor sezonieri din UE și din țările terțe pentru anumite perioade ale anului. Comisia estimează că media anuală a lucrătorilor sezonieri activi în UE este cuprinsă între câteva sute de mii și un milion, se arată într-un comunicat al CE.

Aceste orientări completează Orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, publicate la 30 martie 2020 și răspund solicitării Parlamentului European incluse în rezoluția acestuia din 19 iunie 2020 referitoare la protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri.

Articolul precedentBilanț AFP: Cel puţin 579.938 decese la nivel mondial din cauza COVID-19
Articolul următorSpitalul Colentina își poate relua activitatea non-COVID