Ordinul nr. 1371/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 694 din 03 august 2020.

Potrivit actului normativ,

Art. I.

Anexa nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice” la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Numărul curent 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produselor sau a grupelor de produse Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajul Cantitatea necesară
„20 TOCILIZUMABUM ml, concentrat pentru soluție perfuzabilă, 20 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă, 4 ml/10 ml/20 ml sol. perf./flacon 5.000″

2. După numărul curent 20 se introduce un nou număr curent, numărul curent 201, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produselor sau a grupelor de produse Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajul Cantitatea necesară
„201 REMDESIVIRUM ml, pulb. pt. sol. inj., 5 mg/ml pulb. pt. sol. inj., 100 mg pulb. pt. sol. inj./flacon 5.000″

3. Numărul curent 180 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produselor sau a grupelor de produse Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajul Cantitatea necesară
„180 DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECȚIA SUPRAFEȚELOR SEMICRITICE l sau kg 50.000″

Actul normativ poate fi consultat AICI.