Știați că persoanele asigurate au dreptul la garantarea confidențialității privind diagnosticul/tratamentul?

0
137

Persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au dreptul la garantarea confidențialității privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul. În ”Ghidul asiguratului”, document care ajută publicul să înțeleagă și să cunoască mai bine serviciile oferite în cadrul social de asigurări de sănătate, precum și modul în care funcționează acest sistem, lansat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), se regăsesc drepurile și obligațiile asiguraților.

Printre cele mai importante drepturi de care beneficiază persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se numără:

 • să aleagă furnizorii de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se înscriu
 • să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită
 • să își schimbe medicul de familie ales, numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia
 • să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, servicii medicale de urgență, unele servicii de asistență stomatologică, tratament fizioterapeutic și de recuperare, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive
 • să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul
 • să aibă dreptul la informații în cazul tratamentelor medicale
 • să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii

Pentru a putea beneficia de drepturile anterior menționate, asigurații au următoarele obligații:

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie
 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; • să se prezinte la controalele profilactice și periodice
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați
 • să respecte tratamentul și indicațiile medicului și să aibă o conduită civilizată față de personalul medicosanitar
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii

Detalii AICI 

Articolul precedentChina se confruntă cu cel mai grav focar de COVID-19 izbucnit în ultimele luni
Articolul următorGhidul asiguratului, CNAS: Tot ce trebuie să știm despre cardul național de sănătate