Modificarea Hotărârii OAMGMAMR privind eliberarea Certificatului de membru, publicate în MO

0
779

Monitorul Oficial a publicat Hotărârea nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual.

Vă prezentăm Hotărârea nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial:

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat în baza Hotărârii Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Art. I. –
Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. –
Pentru participarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calității de membru se face în baza Certificatului de membru și adeverinței pentru participare la concurs, conform anexei nr. 1.”

2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 21-23, cu următorul cuprins:

Art. 21. –
(1) Pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr. 2. Cererea pentru eliberarea avizului se va depune la filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr. 3.

(2) După obținerea codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual, în condițiile prevăzute la art. 22.

Art. 22. –
Avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, care își exercită profesia ca persoană fizică independentă, se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite.

Art. 23. –
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 și 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. –
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care își exercită profesia ca persoană fizică independentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/2018.

Art. III. –
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul precedentJudețul Ilfov, cea mai mare rată de infectare: 7,91 cazuri la mia de locuitori
Articolul următorVaccinul AstraZeneca, suspendat cu încă trei săptămâni în Danemarca