(UPDATE) Sindicate: Miercuri, grevă de avertisment în unitățile sanitare publice

0
281
Update: Mii de angajați ai unităților medicale de pe tot cuprinsul țării au participat astăzi la greva de avertisment declanșată de Federația „Solidaritatea Sanitară” pe fondul refuzului Guvernului de a negocia și acorda drepturile legitime ale angajaților din Sănătate:

În sistemul bugetar există o singură activitate ce are salariul de bază la nivelul anului 2018: gărzile suplimentare ale medicilor. O astfel de situație nu mai poate fi întâlnită în nici un sector. De asemenea, specialiștilor din sănătate le este refuzată acordarea sporului de doctorat: solicităm eliminarea prevederilor legale care generează această pierdere!”  – precizează liderii sindicali pe rețelele de socializare.

Salariații din Sănătate au purtat banderole, pancarte  sau măști pe care era aplicat textul „grevă de avertisment” și au trimis imagini de la acțiune care au fost postate pe internet:
„Suntem în grevă de avertisment deoarece indiferența guvernanților sărăcește continuu angajații din sănătate, pe mulți dintre ei conducându-i deja în zona sărăciei salariale” – au subliniat sindicaliștii.
Știre: Sindicatele afiliate Federației „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) anunță că, miercuri, 03 aprilie, în intervalul orar 12.00–13.00, se va desfășura o grevă de avertisment în unitățile sanitare publice; la această acțiune de protest vor participa membri de sindicat și alți angajați care au semnat pentru grevă pe listele sindicatelor amintite, protestul beneficiind și de manifestările de solidaritate din partea altor angajați.
„Această acțiune de protest exprimă susținerea participanților pentru revendicările legitime ale angajaților din sănătate, cele mai importante solicitări vizând creșterea veniturilor salariale reale, indexarea veniturilor salariale cu nivelul inflației, recompensa echitabilă pentru participarea la asigurarea continuității serviciilor medicale și desfășurarea activității în diferite condiții de muncă, eliminarea gravelor inechități salariale, accentuate prin ultimul act normativ în domeniul salarizării (OUG nr. 19/2024)” – transmit liderii sindicali.
Greva de avertisment este parte a grevei îndreptată împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului, acesta fiind declanșată de Federația „Solidaritatea Sanitară” pe fondul refuzului Guvernului de a negocia și acorda drepturile legitime ale angajaților din sănătate.
Organizarea și desfășurarea grevei de avertisment, precizează reprezentanții Federației, „este făcută cu respectarea prevederilor legale în privința asigurării a celor puțin o treime din activitatea normală și a funcționării normale a tuturor serviciilor de urgență”:
„Precizăm că suplimentar față de măsurile prevăzute de lege, pentru a proteja atât buna funcționare a unităților sanitare în condițiile specifice protestului cât și posibilitatea exercitării efective a dreptului la grevă pentru angajații din sănătate, Federația <<Solidaritatea Sanitară>> a solicitat în prealabil Guvernului încheierea unui Acord privind procedura de desfășurare a grevei în sistemul sanitar, acesta refuzând această procedură suplimentară de protecție” – mai transmite Comitetul Director al FSSR.

„Solidaritatea Sanitară” din România: „Decalogul grevei de avertisment”

„În condițiile indiferenței demonstrată de guvernanți față de siguranța pacienților și buna funcționare a unităților sanitare pe timpul grevei, pentru a ne asigura că toți angajații din sănătate sunt corect și complet informați privind acțiunile ce trebuie desfășurate”, precizează Federația „Solidaritatea Sanitară”, sindicaliștii au elaborat și publicat un document de informare publică numit Decalogul grevei de avertisment, ce conține instrucțiuni publice privind comportamentul angajaților pe perioada grevei de avertisment, informațiile specifice acestuia fiind transmise pe toate canalele de informare ale organizației, după cum urmează:

 1. Nici un angajat dintr-un serviciu de urgență nu poate părăsi locul de muncă pe perioada grevei! (Excepție face situația în care angajatul se află în pauza de masă, doar pe perioada acesteia. În astfel de cazuri angajații își pot exprima solidaritatea cu participanții la grevă, fără a avea statutul de greviști.)
 2. În nici o secție sau compartiment nu este permisă lăsarea pacienților nesupravegheați sau lipsiți de îngrijire și tratament pe durata grevei de avertisment.
 3. În secțiile/compartimentele care NU fac parte din serviciile de urgență numărul angajaților care trebuie să rămână în secție/compartiment trebuie să fie cel necesar pentru:
  • A nu pune în pericol viața și sănătatea pacienților
  • A asigura funcționarea instalațiilor în deplină siguranță.
 4.  În secțiile/compartimentele în care toți angajații au semnat pentru greva generală, vor rămâne la locurile de muncă, continuându-și activitatea, angajații necesari pentru a asigura cel puțin o treime din activitatea normală și a acoperi toate urgențele. Decizia privind statutul de urgență a unui caz aparține exclusiv medicului de specialitate.
 5. Pe perioada grevei de avertisment este permis accesul în unitate pacienților, personalului și mijloacelor de transport ale unității/care participă la asigurarea serviciilor unității.
 6. Greva de avertisment se organizează doar în unitățile în care a fost declarată. Acestea pot fi recunoscute prin afișul postat la avizier de sindicatul care organizează greva în unitate și prin existența însemnelor specifice grevei de avertisment. În restul unităților pot fi organizate doar acțiuni de solidaritatea de tipul protestului din pauza de masă.
 7. Participanți la grevă pot fi doar angajații care au semnat pentru grevă pe listele (fizice; pe hârtie) sindicatelor afiliate la Federația „Solidaritatea Sanitară” până la data organizării grevei de avertisment. Angajații care nu au semnat pe listele de grevă pot avea calitatea de susținători, ei putând să-și exprime solidaritatea prin participarea la adunarea din curtea spitalului (sau echivalent) în pauza de masă, prin purtarea însemnului de solidaritate sau prin exprimarea solidarității în mediul online. Nimeni nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la greva de avertisment.
 8. În ziua grevei persoanele care au semnat pentru grevă pot purta însemnul specific grevei atât în situația în care participă la grevă cât și în situația în care participă la asigurarea serviciilor de urgență și a treimea din activitatea normală.
 9. Locul de adunare al participanților la greva de avertisment este în curtea spitalului (sau în holul central, acolo unde nu există curte/nu este posibil accesul în curte).
 10. În fiecare unitate în care este declarată grevă se aplică cu prioritate prevederile Acordului privind greva, încheiat în acea unitate. În unitățile care au refuzat încheierea Acordului pentru grevă se aplică cu prioritate regulile stabilite și afișate de sindicatul care o organizează, după care urmează cele prevăzute în prezentul Decalog al grevei.

Revendicările conflictului colectiv de muncă

Protestele anti-guvernamentale susținute de FSSR vizează următoarele obiective:

 1. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de angajați din Sănătate cu cel puțin 25% pentru anul 2024.
 2. Acordarea integrală a drepturilor salariale prevăzute de legea 153/2017, incluzând raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim pe economie aflat în plată, raportarea sporurilor la salariul aflat în plată, plata gărzilor cu tariful orar al normei de bază, acordarea indemnizației de hrană prin raportarea la salariul minim pe economie aflat în plată.
 3. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (Anexa pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății în forma stabilită cu partenerii sociali și aplicarea grilelor de salarizare stabilite prin raportare la salariului minim pe economie aflat în plată.
 4. Finalizarea negocierii clauzelor, procedurilor și anexelor conform obligațiilor convenite în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate 2023-2025, incluzând transpunerea și aplicarea Anexei nr. 13.
 5. Adoptarea măsurilor de creștere a calității vieții profesionale a angajaților din sănătate și de creștere a calității actului medical, acestea incluzând măsuri precum recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului de cotizare, introducerea conciliatorilor specializați în conflictele individuale de muncă din sectorul sănătate, echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală.
Articolul precedentSpitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara: Urografia prin tomografie computerizată poate contribui la detectarea precoce a afecțiunilor urologice
Articolul următorVor elimina guvernanții contribuţia de 10% din concediile medicale pentru bolnavii cronici, oncologici şi tinerele mame?