Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a fost inclus pe lista unităților care derulează Programul național de boli cardiovasculare. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, într-un ordin al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018.

Ordinul președintelui prevede și modificări în ceea ce privește fondurile pentru programele naționale de sănătate curative pentru anul 2020.

Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2020 sunt:

 

– mii lei –
Denumire program de sănătate Credite de angajament pentru anul 2020 Credite bugetare pentru anul 2020
Programul național de oncologie, din care: 2.644.367,00 2.512.810,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*) 2.130.281,00 1.998.724,00
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT 41.766,00 41.766,00
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare 550,00 550,00
Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 3.455,00 3.455,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulți și copii) 468.219,00 468.219,00
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 96,00 96,00
Programul național de diabet zaharat 1.717.762,00 1.569.012,00
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 51.821,00 51.821,00
Programul național de tratament pentru boli rare*) 346.556,00 374.107,00
Programul național de tratament al bolilor neurologice*) 159.928,00 159.928,00
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 169.741,00 169.741,00
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) 28.973,00 28.973,00
Programul național de boli endocrine 2.219,00 2.219,00
Programul național de ortopedie 107.304,00 107.304,00
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 822,00 822,00
Programul național de boli cardiovasculare 191.463,00 191.463,00
Programul național de sănătate mintală 1.945,00 1.945,00
Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 22.351,00 22.351,00
Subprogramul de radiologie intervențională 15.880,00 15.880,00
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 5.074,00 5.020,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 322,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 1.075,00 1.129,00
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică 1.202.898,00 1.131.898,00
Total 6.648.150,00 6.324.394,00
Cost volum 1.276.496,00 1.074.578,00
Total general 7.924.646,00 7.398.972,00
 

 

   

 

Vă prezentăm mai jos, pentru comparație, sumele alocate pentru acest an prin Ordinul  769/2020 din iulie 2020.

 

– mii lei –
Denumirea programului de sănătate Credite de angajament pentru anul 2020 Credite bugetare pentru anul 2020
Programul național de oncologie, din care: 2.512.810,00 2.512.810,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*) 1.998.724,00 1.998.724,00
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT 41.766,00 41.766,00
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare 550,00 550,00
Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 3.455,00 3.455,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii) 468.219,00 468.219,00
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 96,00 96,00
Programul național de diabet zaharat 1.648.762,00 1.621.382,00
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 51.821,00 51.821,00
Programul național de tratament pentru boli rare*) 294.357,00 321.737,00
Programul național de tratament al bolilor neurologice*) 159.928,00 159.928,00
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 169.741,00 169.741,00
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) 28.973,00 28.973,00
Programul național de boli endocrine 2.219,00 2.219,00
Programul național de ortopedie 107.304,00 107.304,00
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 822,00 822,00
Programul național de boli cardiovasculare 191.463,00 191.463,00
Programul național de sănătate mintală 1.945,00 1.945,00
Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 22.351,00 22.351,00
Subprogramul de radiologie intervențională 15.880,00 15.880,00
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 5.074,00 5.020,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 322,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 1.075,00 1.129,00
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică 1.131.898,00 1.131.898,00
Total 6.324.394,00 6.324.394,00
Cost volum 977.230,00 977.230,00
Total general 7.301.624,00 7.301.624,00

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.”

Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.