Politica de utilizare #1

Această Politică de Utilizare Acceptabilă stabilește termenii dintre dvs. și noi, conform cărora puteți accesa site-ul nostru www.sanatatea.tv („Website-ul nostru”). Această politică de utilizare acceptabilă se aplică tuturor utilizatorilor și vizitatorilor site-ului nostru. Utilizarea site-ului nostru înseamnă acceptarea și acordul pentru respectarea tuturor prevederilor din această politică de utilizare acceptabilă, care completează Termenii de utilizare a site-ului. www.sanatatea.tv este un website administrat SanatateaPressGroup(compania)

1. UTILIZARI INTERZISE
Puteți utiliza site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu puteti utiliza site-ul nostru:

În orice fel care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are un scop sau un efect ilegal sau fraudulos.
În scopul de a dăuna sau de a încerca să dăuneze minorilor în vreun fel.
Să trimiteți, să primiți cu bună știință, să încărcați, să descărcați, să utilizați sau să refolosiți orice material care nu respectă standardele noastre de conținut.
Să transmită sau să achiziționeze orice material publicitar sau promoțional nesolicitat sau neautorizat sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
Să transmită cu bună știință orice date, să trimită sau să încarce orice material care conține „viruși”, „cai troieni”, „viermi”, „time bombs”, înregistrări de tip keystroke, spyware, adware sau alte programe dăunătoare sau coduri similare de calculator proiectate să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware.
De asemenea, sunteți de acord:

Să nu reproduceti, duplicati, copiati sau să re-vindeti orice parte a site-ului nostru, cu incalcarea termenilor de utilizare a site-ului.
Să nu accesati fără autorizare, să interferati, să modificati sau să perturbati:
orice sectiune a Site-ului nostru;
orice echipament sau rețea pe care este stocat Website-ul nostru;
orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru; sau
orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de orice terță parte.

2. SERVICII INTERACTIVE
Putem furniza din când în când servicii interactive pe site-ul nostru, inclusiv, fără a ne limita la:

Camere de chat
Note informative
Urmărirea containerelor
Programarea navelor
Programarea trenurilor
Informații despre performanța terminalului
În cazul în care furnizăm un serviciu interactiv, vă vom oferi informații clare despre tipul de serviciu oferit, dacă acesta este administrat și ce formă de administrare este utilizată (inclusiv dacă este umană sau tehnică).

Vom face tot posibilul pentru a evalua eventualele riscuri pentru utilizatori (și în special pentru copii) din partea terților atunci când folosesc orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru și vom decide în fiecare caz dacă este adecvat să folosim administrarea serviciului relevant (inclusiv ce fel de administrare trebuie utilizata) în lumina acestor riscuri. Cu toate acestea, nu avem nici o obligație de a supraveghea, monitoriza sau administra orice serviciu interactiv pe care îl furnizăm pe site-ul nostru și ne delimitam in mod expres răspunderea noastră pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator care încalcă standardele noastre de conținut , fie ca serviciul este administrat sau nu.

Utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui. Îi sfătuim pe părinții care le permit copiilor lor să folosească un serviciu interactiv că este important să comunice cu copiii lor despre siguranța lor online, deoarece moderarea nu este lipsita de erori. Minorii care folosesc orice serviciu interactiv ar trebui să fie conștienți de potențialele riscuri la care se expun.

În cazul în care facem administrarea unui serviciu interactiv, în mod normal vă vom oferi un mijloc de a contacta administratorul, în cazul în care apar probleme sau dificultăți.

Informațiile furnizate dvs. ca parte a următoarelor servicii interactive, urmărirea containerelor, planurilor navelor, programelor trenurilor sau informațiilor privind performanța terminalului sau a oricărui alt serviciu de urmărire pe care îl putem furniza din când în când (împreună cu o „aplicație” sau individual, în funcție de context) este furnizat de noi doar ca o estimare. Utilizatorul unei aplicații recunoaște și este de acord că, deși aceste informații și servicii sunt furnizate cu bună-credință, nu se face si nici nu se va putea face vreo declarație sau garanție, expresă sau implicită și nici o responsabilitate sau răspundere (sub rezerva punctului 14.1 al Termenilor de utilizare Politica) este sau va fi acceptată de către noi, de un membru al Grupului nostru sau de către oricare dintre ofițerii, angajații sau agenții Grupului, în legătură cu exactitatea sau complexitatea acestor informații sau a oricărei alte informații scrise sau orale puse la dispoziția oricărei părți interesate sau a consilierilor săi, iar orice astfel de răspundere este respinsă în mod expres.

În sensul prezentului paragraf 2, „Grup” înseamnă Compania, orice filială sau orice subsidiara a Companiei și orice altă filială din când în când a unei subsidiare a Companiei. O trimitere la o „subisdiara” sau la „o filială” înseamnă o subisidiara sau o filială (după caz), astfel cum este definită în Codul societății românești.

În cazul în care ne furnizați informații personale în cadrul utilizării unui serviciu interactiv, aceste informații sunt furnizate și utilizate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

3. STANDARDE DE CONȚINUT
Aceste standarde de conținut se aplică oricărui si tuturor materialelor cu care contribuiti la site-ul nostru („Contribuții”) și la orice servicii interactive asociate cu acesta.

Trebuie să respectați spiritul și litera următoarelor standarde. Standardele se aplică fiecărei părți a oricărei Contribuții, precum și acesteia in intregime.

Contributiile trebuie sa:

Fie corecte (sa afirme faptele)
Să fie ținute corect (în cazul în care acestea exprimă opinii).
Respecte legea aplicabilă în România și în orice țară din care sunt înregistrate.
Contributiile nu trebuie sa:

Conțina orice material care este defăimător pentru o persoană.
Conțina orice material obscen, ofensator, sau care instiga la ura.
Promoveze materiale sexuale explicite.
Promoveze violenta.
Promoveze discriminarea pe baza de rasa, sex, religie, nationalitate, dizabilitati, orientare sexuala sau varsta.
Incalce orice drepturi de autor, drepturi de date sau marca comercială a oricărei persoane.
Existe probabilitatea de a înșela o persoană.
Să fie făcută cu încălcarea oricărei obligații legale datorate unui terț, cum ar fi o obligație contractuală sau o datorie de încredere.
Promoveze orice tip de activitate ilegala.
Ameninte, abuzeze sau invadeze intimitatea altcuiva sau să provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă.
Sa fie predispuse spre a hartui, deranja, injosi, speria sau enerva o alta persoana.
Sa fie utilizate pentru a-si asuma identitatea altei persoane sau pentru a induce in eroare cu privire la identitatea sau afilierea cu orice persoana.
Sa dea impresia că ele provin de la noi, dacă nu este cazul.
Sa pledeze pentru, sa promoveze sau asiste orice act ilegal, cum ar fi încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerului.

4. SUSPENDAREA SI INCHEIEREA

Vom determina, la discreția noastră, dacă a fost încălcată această politică de utilizare acceptabilă prin utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. Atunci când a avut loc o încălcare a acestei politici, putem lua astfel de măsuri pe care le considerăm adecvate.

Nerespectarea acestei Politici de Utilizare constituie o încălcare semnificativă a Termenilor de Utilizare in baza carora vi se permite să utilizați Website-ul nostru și poate duce la efectuarea tuturor sau oricăror dintre următoarele acțiuni

Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru.
Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-ul nostru.
Emiterea unui avertisment.
Proceduri judiciare împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei despăgubiri (inclusiv, dar fără a se limita la costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din nerespectarea acestei Politici.
Alte actiuni legale.
Dezvăluirea unor astfel de informații autorităților de aplicare a legii, așa cum considerăm, în mod rezonabil, ca este necesar.
Ne limitam răspunderea pentru acțiunile întreprinse în urma încălcării acestei Politici de utilizare. Răspunsurile descrise în această politică nu sunt limitate și putem lua orice altă acțiune pe care o considerăm adecvată în mod rezonabil.

5. MODIFICĂRI LA POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ

Putem revizui această politică de utilizare acceptabilă în orice moment prin modificarea acestei pagini. Va revine responsabilitatea să verificați din când în când această pagină pentru a observa orice schimbări pe care le facem, deoarece acestea vă obligă din punct de vedere juridic. Unele dintre dispozițiile cuprinse în această politică de utilizare acceptabilă pot fi, de asemenea, înlocuite prin dispoziții sau anunțuri publicate în altă parte pe site-ul nostru.

Versiunea acestei politici este 1 din data de 03/10/2020

Sfarsit Politica