Monitorul Oficial: Cuantumul cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România

0
200

Monitorul Oficial a publicat, miercuri,  Decizia pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și stabilirea procedurii de încasare.

Vă prezentăm textul documentului publicat în Monitorul Oficial:

Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Membrii Colegiului Farmaciștilor din România au obligația plății unei cotizații anuale în cuantum de 300 lei.”

2. Articolele 2 și 3 se abrogă.

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Farmaciștii care dobândesc sau redobândesc calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România vor plăti cotizația la data solicitării înscrierii sau reînscrierii, pentru lunile rămase până la finele anului în curs.

(4) Cotizația achitată nu se restituie dacă, din diverse motive, chiar și temporar, farmacistul pierde calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România sau dacă este suspendat.”

4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru restanțierii cu o restanță la plata cotizației mai mare de 3 luni, comisia administrativ-financiar-contabilă a colegiului teritorial, după îndeplinirea procedurii de notificare, va sesiza comisia de disciplină în vederea aplicării sancțiunii de suspendare până la plata cotizației și a penalităților datorate.”

5. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Farmaciștilor cărora li s-a aplicat sancțiunea suspendării prevăzută la alin. (2) și care nu plătesc cotizația datorată, inclusiv penalitățile, în termen de maximum 3 luni de la data comunicării deciziei de suspendare li se retrage calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România conform art. 628 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sesizarea comisiei de disciplină se va face de către biroul consiliului colegiului teritorial.”

Art. II. — Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Art. III. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentUMF Iași: Data următorului examen de dietetician autorizat
Articolul următorRecord de participanți la cea de-a XI-a ediție a Congresului Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București