Concediu medical și indemnizație pentru părinţii care rămân acasă cu copiii aflaţi în carantină sau izolare

0
418

Legea care prevede că persoanele nevoite să supravegheze copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în carantină sau izolare, primesc concediu medical şi indemnizaţie a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005.

Actul normativ prevede că în cazul copilului pentru care s-a dispus carantina sau izolarea, asiguraţii care nu se află în această situaţie au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.

Indemnizaţiile se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.

Vă prezentăm textul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate:

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.”

2. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (14) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.”

3. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie.”

4. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (11) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Articolul precedentCâte cazuri de gripă clinică au fost raportate la nivel naţional în ultima săptămână
Articolul următorInstitutul ”Cantacuzino” împlinește vineri 101 ani de la înființare