CNSU a adoptat Hotărârea numărul 1: Testarea săptămânală a unor angajați și activitate în ture

0
584

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de miercuri Hotărârea numărul 1 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, starea de alertă se prelungește pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08 ianuarie.

De asemenea, se propune ca pentru preîntâmpinarea afectării activității autorităților/operatorilor economici deținători de infrastructuri critice, prin acte administrative ale conducătorilor acestora, să fie dispuse măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 care să vizeze testarea săptămânală a tuturor angajaților, desfășurarea activității în schimburi sau ture cu evitarea contactului între acestea sau utilizarea unor măști cu un grad mai ridicat de protecție (FFP2) în zonele aglomerate, după cum a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.

Vă prezentăm măsurile de prevenire și control a infecțiilor propuse a se aplica pe durata stării de alertă, cuprinse în
HCNSU nr. 1 din 05 ianuarie.

1. Se propune menținerea coordonării operaționale a serviciilor publice de
ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele
județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, iar coordonarea poliției locale
de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/inspectoratele județene
de poliție.

2. Se propune menținerea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale
de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii
și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, precum
și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de
sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

3. Se propune menținerea obligației furnizorilor de servicii sociale de tip
rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent
la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul
muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu
respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autoritățile competente.

4. Se propune menținerea obligației desfășurării, în regim permanent, a
activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate
temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și
conducere a intervenției.

5. Se propune menținerea obligativității purtării a măștii de protecție doar tip
medical sau FFP2, astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice
închise și deschise, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății
și al ministrului afacerilor interne.

6. Se exceptează de la măsura prevăzută la pct. 5, următoarele categorii de
persoane:
a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
b) persoanele care sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3
metri între persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării
distanței de 3 metri între persoane;
e) vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței
de minimum 3 metri între aceștia și oricare din celelalte persoane din public;
f) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă
solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.

7. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării persoanelor care
sosesc din țări cu risc epidemiologic ridicat în condițiile stabilite prin Hotărâre a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență /ordin al ministrului sănătății.

8. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate
publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi
auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență
a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără
dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.

9. Se propune menținerea restricțiilor privind organizarea și desfășurarea de
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire,
workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente
private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor
de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în
spații deschise sau închise și desfășurarea acestora în condițiile punctelor 10-25.

10.Se propune menținerea posibilității desfășurării activităților de pregătire fizică
în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente
și competiții sportive organizate pe teritoriul României numai în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.

11.Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive pe
teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi realizată, doar în
intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din
capacitatea maximă a spațiului, repartizarea acestora pe întreaga suprafață a
arenei, asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea
măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca
participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT￾PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

12.Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive pe
teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi realizată, doar în
intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea spectatorilor până la 30% din
capacitatea maximă a spațiului, repartizarea acestora pe întreaga suprafață a
arenei, asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea
măștii de protecție, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14
zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-
2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

13. Se propune ca activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de
spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și
evenimentele culturale în spații închise sau deschise, să se desfășoare numai în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

14. Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise
sau deschise să fie permisă în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție,
în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

15.Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise
sau deschise să fie permisă în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea publicului
până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție,
în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mare
de 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48
de ore.

16.Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea în aer liber
a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale să fie permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00- 22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție, în
județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS￾CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

17.Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea în aer liber
a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale să fie permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea
maximă a spațiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00-
22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de
minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție, în
județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore.

18. Se propune ca, organizarea și desfășurarea de cursuri, inclusiv cele de
formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri și conferințe,
inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, să
fie permisă doar în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea persoanelor până la
50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult
de 150 de persoane, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de
protecție și respectarea normelor de sănătate publică, în județele/localitățile în care
rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de
locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.

19. Se propune ca, organizarea și desfășurarea de cursuri, inclusiv cele de
formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri și conferințe,
inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, să
fie permisă doar în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea persoanelor până la
30% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult
de 100 de persoane, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei
suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de
protecție și respectarea normelor de sănătate publică, în județele/localitățile în care
rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Se
propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

20. Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și
rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de
cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

21. Se propune ca, în condițiile pct. 20, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor
cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase să fie
permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin al
ministrului sănătății cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.

22. Se propune menținerea interdicției desfășurării activităților recreative și
sportive în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult
10 persoane care nu locuiesc împreună. Se propune ca participarea să fie permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS￾CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul
mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

23. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice
instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice,
în aer liber, sub supravegherea unui medic epidemiolog.

24. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din
domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o distanță de 2 metri între
persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă
și să fie respectate regulile de protecție sanitară.

25. Se propune menținerea măsurii referitoare la organizarea de mitinguri și
demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu
purtarea măștii de protecție. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore.

26.Se propune menținerea permisiunii de desfășurare a activităților de prevenire
și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa
cel mult 20 de persoane.

27. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin
punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care sosesc
din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud,
Zimbabwe, Angola și Zambia.

28. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de
Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii
economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost
stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea
Institutul Național de Sănătate Publică.

29. Se propune exceptarea de la măsurile adoptate în temeiul prevederile pct.
28 a următoarelor categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea
unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul
Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor
Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3
la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,
cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul
de destinație.

30. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de persoane
prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit
reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele
religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

31. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
31.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
31.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța.

32. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau
băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în
interiorul clădirilor și la terase, precum și a celor dispuse în interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora să fie permisă
până la 50% capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în
județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 48 de ore.

33.Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau
băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în
interiorul clădirilor și la terase, precum și a celor dispuse în interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora să fie permisă
până la 30% capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în
județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore.

34. Se propune ca măsurile prevăzute la pct. 32 și 33 să se aplice și operatorilor
economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice
închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi
pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

35. Se propune ca în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți
la pct. 32, 33 și 34 este restricționată sau închisă, să fie permisă prepararea hranei
și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care
nu se consumă în spațiile respective.
36. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului
economiei, antreprenorialului și turismului și al președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Se propune consumarea
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS￾CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

37.Se propune ca activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale, să fie
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-
2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARSCoV2, respectiv persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS￾CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. Se propune ca măsura să nu se aplice persoanelor
care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de
vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și
ieșire în/din centrele și parcurile comerciale.

38. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici, dispuși în
interiorul sau în afara parcurilor și centrelor comerciale, care au ca obiect principal
de activitate comercializarea produselor nealimentare, să fie permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore. Se propune ca măsura să nu se aplice unităților farmaceutice dispuse în
afara centrelor și parcurilor comerciale, precum și benzinăriilor.

39. Se propune ca accesul în cadrul spațiilor de comercializare a produselor
nealimentare cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp să fie permis tuturor
persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinări, testării sau trecerii prin boală, cu
asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum
4 mp pentru fiecare persoană și cu afișarea la intrare a numărului maxim de
persoane care pot fi simultan în incintă.

40. Se propune ca activitatea de cazare în structurile de primire turistice să fie
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-
2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS￾CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

41. Se propune menținerea interzicerii activității în baruri, cluburi și discoteci.

42.Se propune ca operatorii economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,
inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să își organizeze şi să
desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00.

43.Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 42, în intervalul orar
22,00-05,00 operatorii economici să poată activa doar în relația cu operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu.

44. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 42, în intervalul orar
22,00-05,00 unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate
de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului
rutier de persoane și de mărfuri să își poată desfășura activitatea în regim normal
de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

45. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și
protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru
personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor
la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului
sănătății și al ministrului afacerilor interne.

46. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor
de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau
punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și
modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.

47. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor
de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de
transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de
conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății
și al ministrului afacerilor interne.

48. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport
persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de
conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

49. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne.

50. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise
în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă, fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între
persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, în
județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 48 de ore.

51.Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise
în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă, fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între
persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, în
județele/localitățile în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore.
52. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de administrare a piscinelor interioare să fie permisă fără a depăși 50%
din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile în care rata de incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se
propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
53.Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de administrare a piscinelor interioare să fie permisă fără a depăși 30%
din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile în care rata de incidența
cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Se propune ca
participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
54. Se propune ca activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de
sport/fitness să se desfășoare în condițiile ordinului comun al ministrului tineretului
și sportului și al ministrului sănătății.
55. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc să fie permisă până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, în județele/localitățile în care rata de
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.
Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS￾CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
56.Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc să fie permisă până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, în județele/localitățile în care rata de
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Se propune
ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
57. Se propune ca activitatea operatorilor economici care administrează săli de
jocuri să fie permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
intervalul orar 5,00-22,00, în județele/localitățile în care rata de incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se
propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
58.Se propune ca activitatea operatorilor economici care administrează săli de
jocuri să fie permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în
intervalul orar 5,00-22,00, în județele/localitățile în care rata de incidența
cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Se propune ca
participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
59. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care
administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau deschise să fie
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul
orar 5,00-22,00. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS￾CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
60. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul ministrului sănătății.
61. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de
cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de
a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, antreprenorialului şi turismului și al ministrului sănătății.
62. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să
asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru
vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.
63. Se propune menținerea obligației ca activitatea la nivelul cabinetelor
stomatologice și unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile
stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
64. Se propune menținerea obligației ca activitatea în creșe, să se desfășoare
numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației,
al ministrului familiei și al ministrului sănătății.
65. Se propune ca activitatea operatorilor economici care desfășoară activități tip
after-school să se desfășoare cu respectarea măsurilor de prevenire și limitarea a
răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
66. Se propune permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și
desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile
respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației
și al ministrului sănătății.
67.Se propune ca activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante,
să se desfășoare în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al
ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
68. Se propune ca activitatea târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, să fie permisă
fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului
muncii și protecției sociale, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată
la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Se propune ca
participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
69. Se propune ca activitatea târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, să fie permisă
fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului
muncii și protecției sociale, în județele/localitățile în care rata de incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să
fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS￾CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
70. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, iar
acolo unde specificul activității nu permite telemuncă sau muncă la domiciliu
programul de lucru să fie organizat și să se desfășoare cu program decalat cu
începere de la orele 07.30 a.m., respectiv 10.00 a.m. sau în schimburi.
71. Se propune ca organizarea activității la locul de muncă, să fie realizată cu
respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru asigurarea
securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare
al angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva
virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare precum și de numărul de angajați aflați
în intervalul de 180 de zile de la data testului pozitiv, pentru salariații care au fost
confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, care dețin și prezintă
angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
72. Se propune ca accesul persoanelor, cu excepția angajaților, participanților în
cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ￾jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică,
persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum și
persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei
doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome
și operatoriilor economici cu capital public să fie permis doar celor care fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
73. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 72 să fie permis accesul
avocaților pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
74. Se propune ca măsurile prevăzute la pct. 72 să fie aplicate și pentru
operatorii economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își
desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
75. Se propune ca instituțiile publice și operatorii economici să întreprindă
măsurile necesare pentru asigurarea accesului la serviciile publice oferite, în situații
urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naștere și altele
asemenea) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de
infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul on-line, în
spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte
condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-
2.
76. Se propune ca accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau
vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 să fie permis în lăcașurile de cult, unde
se desfășoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective,
și în unitățile de alimentație publică în care se comercializează produse alimentare
și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor,
bâlciurilor și talciocurilor, cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor
de protecție sanitară.
77. Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența cumulată a cazurilor
calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei
în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor
cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință, comunicată comitetului
județean/al municipiului București pentru situații de urgență de către Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a
săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcția pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale județene,
este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui
nou set de date actualizate și se transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
78. Se propune ca realizarea constatării încadrării în limitele de incidență
cumulată a cazurilor la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în
prezenta hotărâre să se realizeze în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin
hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgenţă
pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând
a fi reevaluate la finalul acesteia.
79. Se propune ca direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București să calculeze zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență,
incidența cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată potrivit
dispozițiilor pct. 77 şi să prezinte comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgenţă analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
80. Se propune ca zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou
confirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații
Speciale să prezinte automat, la ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul
calculului ratei de incidență conform formulei de la pct. 77.
81. Se propune ca atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu
virusul SARS-CoV-2 să se realizeze prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii
Europene privind COVID-19 sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale
căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19
sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada să fie făcută prin
intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste
vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
82. Se propune menținerea obligației pentru organizatorii/operatorii economici
care desfășoară activități potrivit prezentei de a scana codul QR de pe certificatul
digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea «Verificare reguli
interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității,
valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau
informații din certificatul verificat sau documentele pe suport hârtie sau în format
electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
SARS-CoV-2.
83. Se propune exceptarea persoanelor, de la măsurile prevăzute în prezenta
hotărâre, care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană
cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

Articolul precedentÎnmulțirea cazurilor de Omicron ar putea crește riscul de apariție a unei variante mai periculoase
Articolul următorGCS: 4.893 de cazuri noi de infectare și 30 de decese, de la ultima raportare