CNAS: Termenul de aplicare a prevederilor actualului Contract-cadru, prelungit până la 30 iunie

0
302

Casa Națională de Asigurări de Sănătate(CNAS) a anunțat că actualul contract-cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a fost prelungit până la data de 30 iunie 2023.

Potrivit unui comunicat al CNAS, prelungirea, aprobată în ședința de Guvern de miercuri, este necesară pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate în trimestrul al II-lea, în condițiile în care s-a stabilit, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, că un nou model de Contract-cadru va fi finalizat până la sfârșitul trimestrului respectiv.

Actul normativ mai prevede că furnizorii de servicii conexe actului medical care desfăşoară activitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au obligația ca până la data de 30 iunie 2023 să facă demersurile necesare pentru utilizarea cardului național în procesul de acordare a serviciilor decontate de CNAS.

„La ora actuală am finalizat etapele de dezbateri publice, negocieri şi consultări pentru viitorul Contract-cadru, care va cuprinde noutăți importante pe toate domeniile de asistenţă medicală, dar mai ales pe asistenţa medicală primară, unde vor fi introduse noi instrumente de stimulare a serviciilor medicale de prevenţie şi de orientare a pacienţilor pentru depistarea precoce a bolilor şi pentru tratarea afecţiunilor ce pot fi abordate în ambulatoriu”, a declarat conf. univ. dr. Adela Cojan, președintele CNAS.

Proiectul noului Contract-cadru este publicat în transparență decizională, urmând ca prevederile să fie aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023.

Este a doua variantă a Contractului-cadru elaborată de CNAS, după ce un prim proiect a fost prezentat în decembrie 2022.

Noua variantă prevede “întărirea rolului medicului de familie în sistemul de sănătate, mai ales în depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației, prin acordarea de consultaţii preventive tuturor persoanelor înscrise pe lista acestuia”, menționează CNAS.

De asemenea, proiectul își propune să stimuleze intrarea în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a unui număr mai mare de medici de familie, prin modificarea numărului optim de persoane înscrise pe listele acestora.

Potrivit CNAS, alte prevederi vizează:

  • Creşterea accesului persoanelor defavorizate din mediul rural la servicii de asistenţă medicală primară prin extinderea stimulării financiare a medicilor de familie care aleg să practice în acest mediu;
  • Lărgirea accesului persoanelor la servicii medicale oferite în sistem ambulatoriu şi de spitalizare de zi, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor;
  • Posibilitatea acordării la distanţă a unor consultaţii pentru monitorizarea bolilor cronice;
  • Completarea pachetului de îngrijiri medicale la domiciliu pentru pacienții care au suferit un atac vascular cerebral;
  • Introducerea dispozitivelor compresive în lista dispozitivelor decontate din bugetul CNAS;
  • Reglementarea schemei de adopție a produselor biosimilare la 50% din pacienții aflaţi în terapie cu medicamente biologice, pentru creșterea accesului la tratamente decontate din bugetul CNAS (De exemplu, această reglementare ar permite tratarea a încă 5 pacienți faţă de cei aflați în prezent în terapia celulara oncologică CAR-T);
  • Renunţarea la limitarea teritorială a acordării îngrijirilor medicale la domiciliu si a celor paliative, astfel încât pacientul să primească serviciile medicale la locația declarată, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență, având în vedere faptul că de multe ori pacienții imobilizați la pat sunt nevoiți să locuiască în perioada respectivă împreună cu rudele, într-un alt judeţ.
Articolul precedentMinistrul Rafila: Investiţiile trebuie întotdeauna corelate cu o politică pe termen mediu de dezvoltare a resurselor umane
Articolul următorMonitorul Oficial: Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență