Ordinul pentru modificarea Normelor tehnice a programelor de sănătate pentru 2017 și 2018, publicate în MO

0
588
Monitorul Oficial a publicat Ordinul nr. 484/2021 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.
Vă prezentăm în continuare textul integral al Ordinului nr. 484/2021, publicat marți, în Monitorul Oficial:
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.359 din 27.04.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. –
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
1. La capitolul VII1 „Dispoziții aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2″ articolul 45, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu următorul cuprins:
(4) În situația prevăzută la alin. (2), valoarea totală a creditelor de angajament în baza cărora se încheie în trimestrul II al anului 2021 acte adiționale de suplimentare pentru decontarea serviciilor acordate peste valoarea de contract nu poate fi mai mare decât valoarea totală a cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în trimestrul I al anului 2021.
(5) Pentru unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate curative care nu au încheiat în fiecare lună a trimestrului I al anului 2021 acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, decontarea în trimestrul II al anului 2021 se efectuează la nivelul realizat dacă se depășește valoarea de contract, prin încheierea de acte adiționale de suplimentare a sumei contractate în luna următoare celei în care au fost acordate serviciile.
(6) Actele adiționale de suplimentare a valorii de contract pentru situațiile prevăzute la alin. (4) și (5), pentru decontarea serviciilor acordate în trimestrul II al anului 2021, peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.”
2. La capitolul VII1 „Dispoziții aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2”, după articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 47, cu următorul cuprins:
Art. 47. –
Măsurile prevăzute la art. 43-art. 45 alin. (1), (2), (4)-(6) sunt aplicabile până la finalul oricărei luni din trimestrul II al anului 2021 în care eventual încetează starea de alertă declarată potrivit legii.”
3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-mai 2021” se modifică și va avea următorul cuprins:

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.”
4. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare” subtitlul „Unități care derulează programul” punctul 14, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
h) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București;”.
5. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat” subtitlul „Unități care derulează subprogramul”, litera f2) se modifică și va avea următorul cuprins:
f2) dispozitive medicale specifice și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei – unități sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis:
1. Spitalul Universitar de Urgență Elias – București;
2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie», București;
3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;
4. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași;
5. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca;
6. Spitalul Militar de Urgență «Regina Maria» Brașov;”.
6ai) număr bolnavi cu mucoviscidoză (cost-volum)/an: 200;”.
10. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori de evaluare” punctul 2) „indicatori de eficiență”, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:
ai) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (cost-volum): 35.293,44 lei*);”.
11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori de evaluare”, nota din subsolul punctului 2) „Indicatori de eficiență” se modifică și va avea următorul cuprins:

*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v), w), y), z) și ai) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.”
12. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”, la punctul 18), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:

v) Spitalul Județean de Urgență Bistrița;”.13. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”, la punctul 31), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

d) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare;
e) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca;”.. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice” subtitlul „Unități care derulează programul”, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
s) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați;”.
7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei” subtitlul „Unități care derulează programul” punctul 1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins;

l) Spitalul Județean de Urgență Bistrița;”.
8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare”, la subtitlul „Activități”, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 30), cu următorul cuprins:

30) mucoviscidoză (cost-volum) – bolnavi cu fibroză chistică (FC) cu vârstă de cel puțin 6 ani, cu infecții pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa;”.
9. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori de evaluare” punctul 1) „Indicatori fizici”, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:
„14. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță” – „Subprogramul de radiologie intervențională”, la subtitlul „Unități care derulează programul”, după litera ț) se introduc două noi litere, literele u) și v), cu următorul cuprins:

u) Spitalul Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj [activitățile a), e), f), g) și h)];
v) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare [activitățile a) și e)];”.
Art. II. –
Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adrian Gheorghe
Articolul precedentRaed Arafat, despre numărul infectărilor cu SARS-CoV-2: Cazurile active sunt în scădere
Articolul următorInvestiție de 3 milioane de euro într-un centru modular permanent cu 22 de paturi ATI, la Timișoara